j9bc价格

品牌故事

元朝初年,成吉思汗率蒙古雄师出生入死[chū shēng rù sǐ]、扩大领土。

常年征战,将士不胜其苦,体能渐渐降落,战力锐减,御厨们遍寻养身良方而不得,大汗甚忧。

那年隆冬,时至午膳时分,内侍呈上老汤牛肉,肉色红嫩,汤汁浓重。食之,软烂鲜香,口内生津,手脚生热。

成吉思汗大喜,曰:“此牛肉出自何人之手?”......

COPYRIGHT 2014-2019, ALL RIGHTS RESERVED 版权一切