• j9bc价格

  品牌故事

  元朝初年,成吉思汗率蒙古雄师出生入死[chū shēng rù sǐ]、扩大领土。

  常年征战,将士不胜其苦,体能渐渐降落,战力锐减,御厨们遍寻养身良方而不得,大汗甚忧。

  那年隆冬,时至午膳时分,内侍呈上老汤牛肉,肉色红嫩,汤汁浓重。食之,软烂鲜香,口内生津,手脚生热。

  成吉思汗大喜,曰:“此牛肉出自何人之手?”......

  COPYRIGHT 2014-2019, ALL RIGHTS RESERVED 版权一切